வரலாறு காணாத மழை வெள்ளம் கேரளாவில் 26 வருடத்திற்கு பிறகு இடுக்கி அணை திறப்பு - YouTube | Thisworld4u Entertainment
News Thisworld4u 10 days ago

வரலாறு காணாத மழை வெள்ளம் கேரளாவில் 26 வருடத்திற்கு பிறகு இடுக்கி அணை திறப்பு The unprecedented rain floods in Kerala After 26 years idukki dam opened Follow ...

Comments

Who Upvoted this Story