கிராமத்து சிறுவனின் திறமை தண்ணீர் பாட்டில் ராக்கெட் - How to make water bottle rocket? - YouTube | Thisworld4u Entertainment
Entertainment Thisworld4u 10 days ago

வெறும் தண்ணீர் பாட்டில்,சைக்கிள் ட்யூப் வைத்து ராக்கெட் போல் பறக்கவிடும் தமிழ்நாடு கிராமத்து சிறுவன் How to make water bottle rocket ? Follow us in social ne...

Comments

Who Upvoted this Story